Privacybeleid


Privacybeleid

Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Maar we springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op via info@kapiteinwinokio.be.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op https://webshop.kapiteinwinokio.be. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

 Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 februari 2023.

 --

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Kapitein Winokio bv, gevestigd aan de Heerbaan 17, 1840 Londerzeel, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die https://webshop.kapiteinwinokio.be verwerkt. Hierna zullen we naar https://webshop.kapiteinwinokio.be verwijzen als ‘onze webshop’ of ‘we’.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die onze webshop bezoekt.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze webshop bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt via info@kapiteinwinokio.be.

In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen: wanneer iemand een cadeau direct naar jou verstuurt, krijgen we jouw naam- en adresgegevens.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling

Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of opvolging zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres en betaalgegevens.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens in jouw webshopaccount

In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), e-mailadres, geboortedatum (als je die hebt opgegeven) en betaalgegevens.

In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties, inclusief de digitale artikelen en abonnementen die je hebt afgesloten.

Het is onze belofte om het leven van onze klanten makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen via info@kapiteinwinokio.be.

Gegevens voor een optimale winkelbeleving

Allereerst zorgen we dat onze website goed werkt zodat jij optimaal kunt winkelen. Daarvoor verzamelen we bij een bezoek aan onze webshop jouw IP-adres, informatie over je internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee je ons bezoekt.

 Het is onze belofte om het leven van onze fans makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaren wij deze gegevens zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Als je hierover meer wilt weten en je voorkeur wilt aanpassen verwijzen we je info@kapiteinwinokio.be

Gegevens voor marketing - Nieuwsbrieven

Als je jezelf hebt ingeschreven op onze nieuwsbrief, ontvang je regelmatig een e-mail met informatie over onze concerten, nieuwste producten, wedstrijden en nieuwtjes. Als je onze nieuwsbrieven liever niet langer ontvangt, kun je je meteen afmelden onderaan elke nieuwsbrief of via info@kapiteinwinokio.be.

Gegevens uit klantonderzoeken

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van het aanbod voor onze fans. Daarom kunnen we je gegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om je uit te nodigen voor een vrijblijvend fan- of marktonderzoek. Op deze manier help je Kapitein Winokio bv nog beter te worden.

Deelname aan een fan- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. Jij beslist zelf of je mee wilt doen aan het onderzoek. Hoelang jouw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het fan- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar jou herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

Indien je absoluut nooit wil uitgenodigd worden voor een eventueel fan- of marktonderzoek, meld dit dan via info@kapiteinwinokio.be.

Gegevens om fraude tegen te gaan

Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Distributie- en logistieke partners

Om bestellingen te kunnen afwikkelen, werken wij samen met distributiepartners zoals het Centraal Boekhuis. Deze partijen ontvangen jouw (klantnummer,) bestelnummer, naam en bezorgadres om te zorgen dat ze jouw pakketje op de juiste manier kunnen verwerken.

Ook werken we samen met verschillende logistieke partners, zoals BPost, PostNL en DPD. Onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.

Andere externe dienstverleners

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. Deze externe dienstverleners behandelen jouw gegevens met dezelfde zorg.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

  • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
  • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus;
  • het maken van verzendlabels en het versturen van de track- en trace berichten.

De overheid

In uitzonderlijke gevallen zou het kunnen dat wij persoonsgegevens moeten doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER").

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Kapitein Winokio bv neemt vele maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij werken samen met IT-specialisten die ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan alsjeblieft weten via info@kapiteinwinokio.be.

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?

Onze dienstverlening op de webshop is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van www.webshop.kapiteinwinokio.be door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.
Kapitein Winokio bv heeft de intentie om de privacy van minderjarigen te beschermen. We adviseren ouders om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Als je als ouder ontdekt hebt dat je kind persoonsgegevens heeft doorgegeven en je dat niet wil, neem dan contact met ons op via info@kapiteinwinokio.be

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen via info@kapiteinwinokio.be. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je aanvragen via info@kapiteinwinokio.be.

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor onze nieuwsbrieven. Daarnaast geldt dit recht ook voor andere gegevens die we van je gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over je surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. Ook dit kan je aanvragen via info@kapiteinwinokio.be. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. Wij bieden jou de mogelijkheid om deze gegevens in een machine-leesbaar formaat te downloaden. Aanvragen kan via info@kapiteinwinokio.be.

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via info@kapiteinwinokio.be.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via info@kapiteinwinokio.be.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op via info@kapiteinwinokio.be. Maar je hebt ook het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Kapitein Winokio bv met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact met ons op via info@kapiteinwinokio.be. We helpen je graag!